Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Markowitz, J.C. (2021). Interpersoonlijke psychotherapie bij posttraumatische stressstoornis. Een nieuwe vorm van traumabehandeling. Handboek psychologische interventies bij somatische aandoeningen. Houten: Bohn Stafleu VanLoghum.

BOEKBESPREKINGHeidi Deknudt - 59–4 (2021)

VOORVERTONING

De auteur, John Markowitz, is expert op het gebied van psychotherapie, cognitieve therapie en medicatie. Hij is hoogleraar klinische psychiatrie aan de Columbia University in New York en onderzoeker aan het New York State Psychiatric Institute. Dit boek telt veertien hoofdstukken, waarvan het eerste gaat over de diagnose PTSS. In de volgende hoofdstukken worden eerst de basisprincipes van Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) uitgelegd, waarna de aanpassingen worden voorgesteld voor het werken met mensen met PTSS.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.