Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Ronald N. Giere (2006). Scientific Perspectivism. Chicago: The University of Chicago Press.

BOEKBESPREKINGLuc Roelens - 59–4 (2021)

VOORVERTONING

Ronald Giere (1938-2020) was wetenschapsfilosoof en hoogleraar aan de universiteit van Minnesota. Hij stelt in dit beknopte boek een uitweg voor uit discussies over de waarde van wetenschappelijke kennis. Ik was al snel getroffen door het belang dat hij hecht aan zorgvuldig differentiëren. Die passages riepen meteen herinneringen op aan het belang dat wijlen Olaf De Haas (1980) terecht toeschreef aan differentiëren als een van de onontkoombare deeltaken in psychotherapeutische processen. Gelijke taken in verschillende contexten? Voor Georges Kelly (1955) was dit vanzelfsprekend. Hij heeft zijn theorie over de vorming en evolutie van personal constructs uitgewerkt volgens het idee dat elke mens tijdens zijn leven verschillen en verbanden ontdekt en bundelt zoals een wetenschapper dat doet tijdens observaties en daarop volgende syntheses.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.