Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Tihei mauri ora: Contact, Culture, Context. 14th International Conference of the World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy & Counselling 20-23 juni 2021, Auckland

CONGRESVERSLAGMarcel Gerrits Jans - 59–4 (2021)

VOORVERTONING

Nadat ik mij had opgegeven om het PCE wereldcongres in Auckland, Nieuw-Zeeland te gaan volgen, en daar een reis omheen had gepland, gooide Covid-19 roet in het eten. Covid heeft ons nederigheid, bescheidenheid geleerd, gewezen op het feit dat we als mens dingen soms helemaal niet in de hand hebben. De kant in mij die meent (of eist) alles zelf in de hand te hebben, een kant die ook hedonistische elementen heeft (willen genieten en fijne dingen meemaken) baalde er natuurlijk gigantisch van dat het hele ‘project Auckland’ met alles erop en eraan, niet doorging. Ook bij de organisatoren zal de teleurstelling groot zijn geweest: men vond het zo fantastisch dat het congres eens in hun geo- grafisch zo afgelegen gebied werd gehouden. Dit vereiste voor velen een bepaalde verwerking, je mag het ook rouw noemen, al zullen sommigen dit misschie...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.