Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Werkzame factoren van de persoons­gerichte houding vanuit een neurowetenschappelijk perspectief

ARTIKELMichael Lux - 59–4 (2021)

SAMENVATTING

Dit artikel bespreekt de mogelijke rol van neurobiologische pro­cessen in het ontplooien van de constructieve kracht van per­soonsgerichte relaties. Dit gebeurt op basis van vijf werkzame factoren: veiligheid, vertrouwen, interpersoonlijke synchroni­satie, verbaal gemedieerde emotieregulatie en het dialogisch exploreren van ervaringen. Aangetoond wordt hoe deze werk­zame factoren een diepgaande invloed kunnen hebben op het autonome zenuwstelsel, neurotransmitters zoals oxytocine, neuronale koppeling, emotieregulerende hersenstructuren en interhemisferische informatieoverdracht. Daarbij wordt aange­nomen dat neurobiologische processen in deze gebieden zowel de interactionele gebeurtenissen binnen de relatie als de verdere ontwikkeling van beide personen op lange termijn kunnen faci­literen en ondersteunen.

SLEUTELWOORDEN

neurobiologie, lateralisatie, neuronale koppeling, oxytocine, polyvagaal-theorie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.