Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Achter de Schermen. De neurowetenschap achter experiëntiële psychotherapie – Junidag van de VVCEPC. 11 juni 2021, online

CONGRESVERSLAGLuc Roelens - 59–3 (2021)

VOORVERTONING

Ik had enkele persoonlijke redenen om mij te verheugen over de aankondiging dat de junidag 2021 van de VVCEPC over neurowetenschappen met betrekking tot psychotherapie zou gaan. Ook al leek de ondertitel wat overmoedig en was hij mijns inziens beter drie woorden langer geweest om dan ‘Op zoek naar de neurowetenschap achter experientiële psychotherapie’ te luiden. De jongste reden is dat het antwoord op mijn verzuchting in mijn laatste boekbespreking blijkbaar al in de maak was toen ik neerschreef te hopen “dat de vorderingen van het neurowetenschappelijk onderzoek van het geestesleven onze psychotherapierichting zullen aansporen om actief academici met zowel neurobiologische vorming als affiniteit voor ons gedachtegoed te betrekken bij de verdere ontwikkeling van onze kennis” (Roelens, 2020, p. 290).

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.