Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Problem anger – webinar met Antonio Pascual-Leone georganiseerd door EFTiN en Focus on Emotion 19 mei 2021, online

CONGRESVERSLAGMichael C. Bergman - 59–3 (2021)

VOORVERTONING

Er zijn vele cognitief-gedragstherapeutisch georiënteerde behandelingen voor woede. De leemte in deze benaderingen is volgens Antonio Pascual- Leone dat er onvoldoende aandacht wordt gegeven aan de drijvende kracht achter de woede, omdat vooral gedragsinterventies de kern van deze behandelingen vormen. In dit webinar presenteerde hij een integratieve theorie voor een beter begrip van woede, waarbij vooral de nadruk op een emotiegeoriënteerde visie ligt. Binnen de emotion focused therapy (EFT) wordt, zoals bekend, onderscheid gemaakt tussen vier soorten emoties: primaire adaptieve, primaire maladaptieve, secundaire en instrumentele emotie. Om woede te kunnen begrijpen dient er vanuit dit perspectief te worden gekeken. Met andere woorden: niet alle soorten woede zijn hetzelfde. Voor de therapie is het daarom belangrijk om er samen met de ...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.