Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Een overzicht van de wetenschappelijke ondersteuning van cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie.

Richtlijn bij de aanpak van het calimerocomplex

ONDERZOEKEllen Gunst - 59–3 (2021)

VOORVERTONING

We leven in een tijd waarin de druk steeds groter wordt dat ons psychotherapeutisch aanbod gestaafd is met wetenschappelijke evidentie. Voor clinici kan de roep naar evidence-based benaderingen soms wringen vanuit het idee dat het profiel van deelnemers aan het meest hoogstaande onderzoek, de zogenaamde RCT’s (Randomized Control Trials), niet zou overeenkomen met dat van een doorsnee cliënt met complexere, meervoudige problematiek. Er komen ook meer en meer (eenzijdige) richtlijnen over welke therapeutische aanpak in aanmerking komt voor terugbetaling op basis van effectiviteitsstudies voor een bepaalde problematiek. Het volstaat – vanzelfsprekend – niet om zelf overtuigd te zijn dat je eigen therapeutische aanpak werkzaam is. Toch hebben we als praktiserende therapeuten vaak onvoldoende zicht op de onderzoeksbevindingen. Onderzoek...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.