Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Online behandelen

Drie casusbeschrijvingen met elk hun eigen uitdagingen

UIT DE PRAKTIJKMaud Schaepkens - 59–3 (2021)

VOORVERTONING

Sinds bijna twee jaar ben ik werkzaam als psychotherapeut binnen een grote ggz-instelling. Ik werkte amper een half jaar op deze plek toen de coronacrisis toesloeg en de instelling (net als vele andere binnen de ggz) het beleid hanteerde om vanuit thuis te werken. Het duurde even voordat een veilige beeldbelapplicatie beschikbaar was vanuit de werkgever. In de tussentijd had ik wel al de ‘Spoedcursus online behandelen’ gevolgd, waardoor ik wist hoe belangrijk het was om te wachten op die veilige applicatie. De eerste weken belde ik zodoende met mijn cliënten. Dat was verre van ideaal, maar de meesten van hen gaven aan vooral content te zijn met überhaupt contact (in deze tijd van het plotsklaps wegvallen van een sociaal leven) en met het continueren van specifiek óns contact.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.