Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Leanne Nieuwenhuis, Corine Smelt, Sanne van der Vlugt, Wijntje van der Ende & Patricia Vos (2020). Basisboek affectregulerende vaktherapie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

BOEKBESPREKINGLieselotte Smaers - 59–2 (2021)

VOORVERTONING

Vanuit gehechtheidsonderzoek weten we dat een goede emotie- of affectregulatie terug te leiden is tot de eerste hechtingsrelatie(s). In de dragende armen van de moeder wordt wat de baby ervaart gecontained en krijgen ongedifferentieerde affecten betekenis via haar intuïtief afgestemde antwoord. De moeder spiegelt, reflecteert en wiegt de baby ritmisch in perfect gesynchroniseerd samenspel of antwoordt melodisch op de geluiden die haar kind maakt. Ingebed in een relatie en op een haast muzische wijze wordt zo de basis van de innerlijke belevingswereld en van het mentalisatieproces gelegd. Verloopt dit afstemmingsproces – door kind-, ouder- of omgevingsfactoren – moeizaam, dan missen kinderen de basis om te kunnen denken of praten over wat ze voelen.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.