Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Liesbeth Woertman (2020). Psychologie van het uiterlijk. Hoe ons lichaamsbeeld ontstaat. Utrecht: Uitgeverij Ten Have.

BOEKBESPREKINGNicolette Bosselaar - 59–2 (2021)

VOORVERTONING

Liesbeth Woertman is emeritus hoogleraar Psychologie aan de Universiteit Utrecht en heeft veel onderzoek gedaan op het gebied van lichaamsbeelden. Zij publiceerde onder andere de boeken: Moeders mooiste in 2003, de eerste uitgave van dit boek Psychologie van het uiterlijk, destijds met ondertitel: Tevreden met het uiterlijk maar de perfectie lokt in 2013, en het boek Je bent al mooi in 2019. Ook in deze herziene uitgave is de ontwikkeling van het lichaamsbeeld de basis van haar betoog. Daarnaast besteedt Woertman aandacht aan de recente ontwikkelingen op het gebied van de cosmetische ingrepen en aan de toename van het gebruik van sociale media en hun invloed op het lichaamsbeeld. Zij spreekt bovendien haar zorg uit over de grote nadruk in de westerse samenleving op het individu en het streven naar perfectie. De druk, via reclame in de me...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.