Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Kris Goethals, Minne De Boeck, Tineke Dilliën, Wim Huys & Annelies Nuyts (red.) (2020). Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag. Turnhout: Gompel&Svacina.

BOEKBESPREKINGMarion Verkade - 59–2 (2021)

VOORVERTONING

Dit breed georiënteerde handboek, van de hand van een grote groep Nederlandse en Vlaamse experts, richt zich op een breed publiek van behandelaars, beleidsmakers, juristen en studenten. Het beoogt in haar vertaling van (gegarandeerd peer reviewed) wetenschappelijke kennis naar de praktijk bij te dragen aan de evidence-based behandeling van daders van seksueel misbruik. Uit internationale cijfers rond seksueel misbruik blijkt dat, hoewel dit door gebrek aan eenduidige definities moeilijk exact is weer te geven, ongeveer tien procent van de meisjes en vijf procent van de jongens voor hun 18e jaar met (hands-on) seksueel misbruik wordt geconfronteerd. Van volwassen vrouwen wordt elf procent slachtoffer van enige vorm van seksueel geweld, vijf procent van verkrachting en zes procent van een poging daartoe. Wanneer gekeken wordt naar seksuele...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.