Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Praatgroepen met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

UIT DE PRAKTIJKFlorence Malherbe - 59–2 (2021)

VOORVERTONING

Na enkele jaren gespreksgroepen leiden met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, groeide het idee om die ervaring te delen binnen de hulpverleningswereld. Met deze bijdrage hoop ik de nieuwsgierigheid en het enthousiasme te wekken om zowel binnen hulpverlening als maatschappelijk meer met de krachten en competenties van deze jongeren te werken. Dit zou de integratie van deze jongeren kunnen versterken en ook bijdragen aan het waarderen van diversiteit in de samenleving. In de voorbije jaren heb ik wekelijks gespreksgroepen gehad met minderjarige niet-begeleide vluchtelingen. Vanuit het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg kregen we de mogelijkheid om outreachend en in groepsverband te werken met deze jongeren, en zijn we op zoek gegaan naar plaatsen om hen te bereiken. Zo heb ik groepen kunnen begeleiden in scholen, opvangcentra...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.