Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Maud van Thiel & Imanda Slief-Boom (2020). Kracht en kwetsbaarheid: over het leven van hoogbegaafde volwassenen. Ede: OyA Productions – Adriaan Sprey (2020). Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

BOEKBESPREKINGKirsten Copier - 59–1 (2021)

VOORVERTONING

Het onderwerp hoogbegaafdheid krijgt toenemend aandacht binnen de hulpverlening. Waar deze aandacht zich eerst vooral richtte op kinderen en het onderwijssysteem, breidt ze zich de laatste tijd uit naar volwassenen. Er zijn veel volwassenen die als kind niet zijn (h)erkend als hoogbegaafde en hier in hun volwassen leven, bijvoorbeeld door psychische problemen, alsnog achter komen – een ontdekking die veel impact kan hebben. Er zijn verschillende boeken beschikbaar die op het onderwerp ingaan, het merendeel is gebaseerd op praktijkervaring of eigen ervaring. Er liggen nog veel vragen voor wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid. De implicaties van het ervaren van psychische problemen en het zoeken van pas- sende hulp vormen belangrijke deelgebieden.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.