Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Psychotherapie in tijden van maakbaarheid

Over transgenders, maagverkleiningen en beugels

COLUMNHilde libbrecht - 58–4 (2020)

VOORVERTONING

Ik ken mezelf doorgaans niet als iemand die beladen thema’s schuwt. Maar dit keer is het anders ... Voorzichtig tast ik af. Ik ben bang om iets in gang te zetten wat ik niet wil, of om te kwetsen, wat ik nog minder wil. En anders dan ik gewoon ben, rijpt het niet als vanzelf naar een oplossing. Dus zit er niets anders op dan luidop worstelen. Misschien kan u me helpen nadenken ... Een hele tijd terug was er een vreemde coïncidentie. Ik had met een cliënte van mij, een transvrouw, bij de intake afgesproken dat ze haar transgender-zijn in de groep zou ter sprake brengen.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.