Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De rol van het emotionele verwerkingsproces in attachment-based family therapy (ABFT) en emotion-focused therapie (EFT) bij onopgeloste woede

Diamond, G.M., Shahar, B., Sabo, D., & Tsvieli, N. (2016). Attachment-based family therapy and emotion-focused therapy for unresolved anger: The role of productive emotional processing. Psychotherapy, 53, 34–44.

ONDERZOEKÁrpi süle - 58–4 (2020)

VOORVERTONING

Deze studie vergeleek twee experiëntiële psychotherapiemethoden die allebei gericht zijn op het verwerken van onopgeloste woede. Attachment- based family therapy (ABFT) en emotion-focused therapy (EFT) zijn allebei therapievormen die bij uiteenlopende problematieken reeds voldoende empirische evidentie hebben wat betreft hun werkzaamheid. Daarnaast postuleren beide therapierichtingen het productieve emotionele verwerkingsproces dat cliënten tijdens de therapie meemaken als (één van) hun onderliggende werkingsmechanismen. Dit maakt de vergelijking van deze twee methoden interessant, onder meer omdat men hiermee ook zicht kan krijgen op andere processen die in verschillende mate aanwezig zijn in beide therapieën.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.