Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Pascal Chabot (2018). Filosofie van de burn-out. Amsterdam: Amsterdam University Press. Silke Peeters

BOEKBESPREKINGSilke Peeters - 58–3 (2020)

VOORVERTONING

Tijdens de studiedag van de VVCEPC op 14 juni 2019 met als titel De stille revolutie: een cliëntgericht- experiëntiële kijk op ziekte en gezondheid in de 21e eeuw werd een appèl gedaan het persoonsgericht- experiëntele gedachtegoed breed maatschappelijk in te zetten. Als aanleiding voor deze oproep wer- den in de duo-presentatie Oproep tot stille revo- lutie! van Karel Binon en Anja Schillebeeks enkele tendensen in onze huidige samenleving vermeld, waaronder polarisatie, gerichtheid op bezit en prestatie, en de prominente aanwezigheid van welvaartziekten zoals verslaving en burn-out. Ook de impact van deze tendensen op de geestelijke gezondheidszorg werd onder de aandacht gebracht: therapie moet tot snelle resultaten leiden, protocollair toegepast worden, kostenefficiënt zijn, et cetera. Vanuit dit gegeven, en naar het voorbeeld van...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.