Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het onbekende een stem geven, een herstart van regio-Oost 27 mei 2020, online

CONGRESVERSLAGYnke van Zuidam - 58–3 (2020)

VOORVERTONING

Om onderlinge contacten tussen leden te versterken en te onderhouden faciliteert de VPeP zo- genoemde ‘regiocommissies’. Deze commissies (in totaal zeven verdeeld over Nederland) organiseren met regelmaat bijeenkomsten gericht op kennisuitwisseling en onderhouden van contact met collegae. De regio’s hebben grote vrijheid in het or- ganiseren en invullen van deze bijeenkomsten. Ze zijn laagdrempelig en vrijblijvend van aard, met het persoonsgerichte experiëntiële gedachtegoed als onderlegger. Zo ook de regio-Oost (Gelderland en Overijssel) die, na een periode stilgelegen te hebben, opnieuw en vol elan een bijeenkomst heeft georganiseerd. Deze meeting vond plaats op woensdagavond 27 mei jongstleden en het onderwerp was het focus- sen van Gendlin. Geheel online via het ons inmiddels bekende Zoom. Juliette Becking, oprichter en bestu...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.