Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Van wie is mijn leven?

COLUMNMarcel Gerrits Jans - 58–3 (2020)

VOORVERTONING

Een cliënte uit een andere cultuur stelde in sessies bij mij de kwestie aan de orde van wie haar leven eigenlijk is. Dit kan op u misschien mysterieus overkomen, want de meesten van ons, westerlingen, therapeuten, zullen toch snel zeggen dat ons leven van onszelf is, onszelf toebehoort. We zijn autonome wezens, die streven naar zelfvervulling en zelfontplooiing. Hoezo zou ons leven niet van onszelf zijn? In Groningen zie ik echter steeds meer ‘de hele wereld’ in de praktijk vanwege de grote aantallen buitenlandse studenten, promovendi en expats, naast mijn ervaringen met de diversiteit aan (sub)culturele groeperingen zoals wij die in Groningen stad en provincie al langer kennen of waar ik zelf deel van uitmaak. Bij zeker niet al die mensen voelt hun leven zo vanzelfsprekend als zijnde van zichzelf. Dit is belangrijk voor therapeuten ...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.