Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De alliantie tussen supervisor en supervisant nader bekeken

C. Edward Watkins, Jr. (2014). The supervisory alliance: a half century of theory, practice and research in critical perspective. American Journal of Psychotherapy, 68, 19-55.

ONDERZOEKWies Verheul - 58–3 (2020)

VOORVERTONING

Supervisie is wellicht het belangrijkste vehikel om de tradities, praktijk en cultuur van psychotherapie over te brengen op de volgende generatie. De opvatting dat de relatie tussen de supervisor en de supervisant die beiden tot stand weten te brengen daarbij van doorslaggevend belang is voor een geslaagde supervisie, wordt breed gedragen. De supervisory alliance wordt gezien als het equivalent van de therapeutische relatie en vormt het hart en de ziel van de supervisie. Sommige oriëntaties hechten er meer belang aan dan andere, maar het belang ervan wordt algemeen erkend. In dit artikel gaat Watkins na welke ondersteuning deze overtuiging krijgt vanuit het onderzoek dat er door de jaren heen naar gedaan is. Wat hebben we tot nu toe geleerd over de relatie tussen supervisor en supervisant en hoe kunnen we deze kennis gebruiken om het sup...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.