Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Een radicale kijk op psychotherapie

FORUMMartin van Kalmthout - 58–2 (2020)

VOORVERTONING

Dankzij de boekbespreking door Henk Kik ontdekte ik Flip Jan van Oe-nens boek Het misverstand psychotherapie (Kik, 2020). Ik las het boek met rode oortjes en vroeg me af wat mij zo raakte. Het is goed en toegankelijk geschreven en met grote kennis van zaken. Er wordt een originele, scherp geformuleerde en consequent doordachte visie op psychotherapie gepresenteerd. Het vraagt veel moed om als werker in de GGZ in deze tijd een dergelijke analyse van psychotherapie te ontwikkelen en naar voren te brengen. Dat het boek mij raakt heeft zeker ook te maken met het feit dat ik me zelf jarenlang bezighield met de centrale vraag in het boek van Van Oenen, namelijk wat het gemeenschappelijke is van alle vormen van psychotherapie en hoe je dat zou kunnen omschrijven. Net als hij voelde ik me daarin geïnspireerd door het werk van de Amerikaanse psy...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.