Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Therapeuteffect

ONDERZOEKAnton Hafkenscheid - 58–2 (2020)

VOORVERTONING

Onder invloed van de Empirically Supported Treatment (EST)-beweging wordt er al jaren veel tijd, geld, expertise en energie gestoken in het standaardiseren en protocolleren van psychotherapeutische interventies. Er zijn inmiddels tal van behandelpakketten, die als bewezen werkzaam en be- handeling van eerste keus worden aangeprezen. Onderzoek naar de effectiviteit van psychotherapie is cruciaal, alleen al omdat de geestelijke gezondheidszorg verantwoording verschuldigd is aan een samenleving die er veel geld aan besteedt en ervoor over heeft. De afgelopen twintig jaar gold de gerandomiseerde vergelijkende effectstudie (RCT) niet alleen als het kroonjuweel van de EST, maar ook steeds meer als de enige vorm van onderzoek waarvan de bewijskracht onbetwistbaar wordt geacht. Inherent aan de RCT is de standaardisering en protocollering. Het is ...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.