Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Bevorderen van emotionele verandering bij seksuele plegers: verloren zaak of noodzaak?

Een meervoudige gevalsstudie

ONDERZOEKEllen Gunst - 58–1 (2020)

VOORVERTONING

Het doctoraatsproject vertrok vanuit de centrale opvatting in emotion-focused therapy (EFT) (Elliott, Watson, Goldman, & Greenberg, 2004; Goldman & Greenberg, 2015) dat affectregulatie een cruciale rol speelt in het ontstaan van gedragsmatige en relationele problemen, alsook in het proces en de uitkomst van therapie. De studie trachtte de verandering in emotionele verwerkingsproblemen via therapie in kaart te brengen bij mensen die seksuele feiten pleegden, met het oog op het verwerken van hun emotionele pijn en het bevorderen van hun gedragsmatig en relationeel functioneren.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.