Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

W. Ang, S. Bettens, I. Hardy, L. Kiebooms, M. Pirotte & V. Verboven (2019). Gewoon en anders?! Geestelijke gezondheidszorg bij mensen met een beperking. Oud-Turnhout/’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina.

BOEKBESPREKINGHans Peters - 58–1 (2020)

VOORVERTONING

Dit boek gaat over mensen met een vorm van beperking. Die beperking kan een lichamelijke, een intellectuele, een emotionele, een psychische beperking of een combinatie van meerdere zijn. De rode draad is, dat wat er ook aan opvoeding, begeleiding en/of (specifieke) behandeling gebeurt, dit altijd in een context plaatsvindt. Het belang van de context waarin mensen leven resoneert terecht door het hele boek heen. Het is een weergave van werkwijzen zoals die in Heder, een voorziening in Antwerpen voor mensen met een beperking, gehanteerd worden. Daarvoor zijn twee teams samengesteld: enerzijds een interdisciplinair samengesteld GGZ- team en anderzijds therapeuten in de interactionele vormgeving, “... die deskundigheid (...) elke dag opnieuw combineren met nabijheid, warmte en openheid voor personen die voor velen anders zijn” (p. 11). Aa...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.