Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Manu Bazzano, (ed.), (2018). Revisioning Person-Centred Therapy. Theory and practice of a radical paradigm. New York: Routledge.

BOEKBESPREKINGGina Devos - 57–4 (2019)

VOORVERTONING

Dit lijvige en degelijke boek wroet diep in de basisprincipes van de Person Centered Therapie (PCT) via beelden, filosofen, basisteksten van Rogers naar Gendlin en naar Deleuze, Levinas en Derrida. Het is een bundeling essays van belangrijke onderzoekers in de PCT wereldwijd met als basisvraag hoe het verder kan met deze therapievorm, die door critici vaak beschreven wordt als te radicaal of te orthodox. De vraag stelt zich ook of PCT de test doorstaat van de hedendaagse tendens van evidence based werken, ons voorgeschreven in het hedendaagse tijdperk van het neoliberalisme met waarden als meetbaarheid, maakbaarheid, efficiëntie en oplossingsgerichtheid of dat het eerder aan de PCT is om het differentiedenken een stem te geven in de therapie en niet te plooien naar de huidige normen. Het differentiedenken is een filosofische stroming die...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.