Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Susanne Kruys (2018). De biografie als medicijn. De zin van levensverhalen in de zorg. Amsterdam: Lannoo Campus.

BOEKBESPREKINGMaud Schaepkens - 57–4 (2019)

VOORVERTONING

Stilstaan bij de levensloop van de cliënt is voor de meeste psychotherapeuten een vertrouwde stap in het proces van diagnostiek en behandeling. In het werk van Susanne Kruys (biografisch coach, zingevingstherapeut) staat de biografie echter centraal als bron van zingeving. Zij ervaart dit zowel voor zichzelf als in het werk met haar cliënten. De schrijfster toont in dit boek dan ook hoe zelfinzicht helend kan werken. Daarbij reikt zij tevens vragen aan die de lezer (of diens cliënt) kunnen helpen bij het helder krijgen van het eigen levensverhaal. Een crisis in haar leven bleek voor auteur Susanne Kruys de uitnodiging tot groei en persoonlijke ontwikkeling. Ze besefte wat ‘de mens centraal’ – dé slogan van deze tijd – echt betekent.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.