Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Paul Verhaeghe, Intimiteit, (2019). Amsterdam, Bezige Bij.

BOEKBESPREKINGNicolette Bosselaar - 57–3 (2019)

VOORVERTONING

Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog, psycho- analyticus en hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Hij publiceerde diverse boeken voor een breder lezerspubliek waaronder Liefde in tijden van eenzaamheid (1998), Het einde van de psychotherapie (2009), en Identiteit in 20122. In 2015 kwam het boek Autoriteit uit dat ook in dit tijdschrift werd gere- censeerd. Het nieuwste boek van Paul Verhaeghe, met de titel Intimiteit, heeft als onderwerp: ...de verhouding tussen ons en ons lichaam. In ruimere zin gaat het over de verhouding tussen mij en mijzelf. Verhaeghe verstaat intimiteit dus niet in de ge- bruikelijke betekenis van het woord, maar bedoelt hiermee dat de relatie tot anderen, al of niet proble- matisch, te maken heeft met de relatie van mijn lichaam met mijzelf. Het boek bestaat uit drie delen waarin hij via een aantal stappen in...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.