Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De stille revolutie, een cliëntgericht-experiëntiële kijk op ziekte en gezondheid, Junidag VVCEPC, 14 juni 2019, Leuven

CONGRESVERSLAGJoop Verschuur - 57–3 (2019)

VOORVERTONING

En zo liep ik op een druilerige juni-ochtend van mijn overnachtingsplaats naar het Provinciehuis in Leuven, alwaar onze zustervereniging de VVCEPC haar jaarlijkse Junidag hield onder de titel: ‘De stille revolutie: een cliëntgericht-experiëntiële kijk op ziekte en gezondheid in de 21e eeuw’. Dat klonk veelbelovend. Klokke 09:30 uur zat ik in de zaal voor het welkomstwoord van de voorzitter van de VVCEPC Kristien Lembrechts. Er zaten nog twaalf anderen. Pas om 09.45 uur kwamen er meer mensen binnen, en zo kwam ik tot de ontdekking dat er ook een ‘Vlaams kwartiertje’ bestaat. De zaal was maar half gevuld; “er zijn er minder dan voorgaande jaren”, liet ik me vertellen. Uiteindelijk zo’n negentig man, schatte ik.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.