Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

EFT voor de gegeneraliseerde angststoornis: een open clinical trial

Timulak, L. et al. (2017). Emotion-focused therapy for generalized anxiety disorder: An exploratory study. Psychotherapy, 54, 361-366.

ONDERZOEKGermain Lietaer - 57–3 (2019)

VOORVERTONING

Wat angststoornissen betreft, wordt cognitieve gedragstherapie meestal aangewezen als de behandeling van eerste keus (zie onder meer: Van Vliet e.a, 2005; Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen, 2013). Toch is er ook een vraag naar de effectiviteit van andere behandelvormen en in dit verband hebben de EFT onderzoekers in de voorbije jaren heel wat werk verricht. Robert Elliott richtte zich vooral op sociale angst (Elliott, 2013; El- liott & Shahar, 2017), terwijl Ladislav Timulak en Jeanne Watson hun empirisch onderzoek richtten op de gegeneraliseerde angststoornis (GAD). Over hun werk verschenen ondertussen twee handboeken, waarin zowel theorievorming, empirisch onderzoek als praktijk aan bod komen: Timulak & McElvaney, 2017; Watson & Greenberg, 2017.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.