Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Shame: You will have to be seen, in order to become

In gesprek met Leslie Greenberg

INTERVIEWPauline Borduin - 57–3 (2019)

VOORVERTONING

Schaamte kan zo’n allesoverheersende emotie zijn en tegelijkertijd een door cliënten vaak niet direct herkende emotie. Afgelopen jaar kreeg ik de kans om Leslie Greenberg, de grondlegger van de Emotion-Focused Therapy (EFT), te interviewen over schaamte. Hij gaf die dagen een uitvoerige uiteenzetting over de werkingsmechanismen van de EFT op The World Congress for Psychotherapy in Amsterdam. Greenberg houdt zich op dit moment, samen met een aantal Phd-studenten, bezig met onderzoek naar de emotie schaamte.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.