Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Paulien Bom & Herman Baartman (2018). Als het misgaat thuis, verhalen van ouders. ’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina.

BOEKBESPREKINGMaud Schaepkens - 57–2 (2019)

VOORVERTONING

Als therapeut horen wij doorgaans heel wat verhalen van cliënten die een kindertijd beleefden gekenmerkt door een gebrek aan zorg en aandacht, onveiligheid en/of geweld. Auteurs Paulien Bom (die jarenlang als verpleegkundige op consultatiebureaus werkte en oudercursussen gaf) en Herman Baartman (emeritus-hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam) waren ook benieuwd naar de kant van de ouders uit dergelijke verhalen. Hoe is het om niet de ouder te zijn die je zou willen zijn en hoe kan het dat je, ondanks je goede bedoelingen, je kind niet de zorg en veiligheid biedt die het nodig heeft? Naar aanleiding van hun vraag deden 22 ouders op moedige wijze hun verhaal.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.