Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Leonora Langner (2017). Personzentrierte Psychotherapie bei eingeschränkten Kontaktfunktionen. Momente der Begegnung durch Prä-Therapie und Klang. Saarbrücken: Akademikerverlag.

BOEKBESPREKINGHans Peters - 57–2 (2019)

VOORVERTONING

Dit boekje gaat over een categorie cliënten van wie jarenlang gedacht werd dat psychotherapie niets te bieden had, namelijk cliënten met zeer ernstige contactstoornissen zoals comateuze cliënten, mensen met dementie en, misschien in mindere mate, mensen met een verstandelijke beperking. Leonora Langner heeft met de eerste twee categorieën cliënten jarenlange ervaring in een intramurale setting (ziekenhuis). Enige jaren voordat ze aan haar opleiding tot cliëntgerichte psychotherapeute begon, werkte ze al als Klangpraktikerin/Klangpädagogin door het toepassen van Klangtherapie bij cliënten met ernstige ziekten als multiple sclerose, Parkinson, dementiën, comateuze cliënten, enzovoort. Met andere woorden ze werkte met mensen met zeer ernstige contactstoornissen.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.