Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Therapie aan hoogbegaafde kinderen, jongeren en hun omgeving: verbinden vanuit eigenheid

ARTIKELVirginie Casier - 57–2 (2019)

SAMENVATTING

Dit artikel illustreert aan de hand van literatuurexploratie en casussen uit de eigen therapiepraktijk dat persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie waardevol blijkt om tegemoet te komen aan de therapeutische hulpvragen van hoogbegaafde kinderen, jongeren en de context waarbinnen zij leven. Ik bied een exemplarische inkijk in hoe therapie vanuit experiëntiële invalshoek aan deze doelgroep met betrekking tot het thema ‘verbondenheid vanuit eigenheid’ kan vormgegeven worden. Tevens voer ik een warm pleidooi voor meer expertise bij psychotherapeuten over de eigenheid van hoogbegaafde personen en de invloed ervan op het therapeutische proces en de verbondenheid met hun omgeving.

SLEUTELWOORDEN

Hoogbegaafdheid, eigenheid, verbondenheid, existentieel, experiëntieel

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.