Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Psychiatrie en euthanasie

ARTIKELFrans Depestele - 57–2 (2019)

SAMENVATTING

In dit artikel proberen we om de stelling ‘er is geen plaats voor euthanasie in de psychiatrie’ uit te werken. Daarbij krijgen zowel ‘euthanasie’ als ‘psychiatrie’ een andere invulling. Een vraag naar euthanasie omwille van psychisch lijden is een symptoom van dat lijden. Een psychotherapeutische psychiatrie beschouwt zo’n vraag niet als een gefixeerde entiteit maar als een expliciete beleving die in proces gebracht kan worden. We hebben het onderscheid nodig tussen expliciete en impliciete beleving. Zo’n vraag heeft een impliciete ondergrond die bereikt kan worden en in beweging gebracht kan worden en tot een nieuwe expliciete beleving kan leiden.

SLEUTELWOORDEN

psychiatrie, psychisch lijden, euthanasievraag, psychotherapie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.