Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Els van Wijngaarden (2016) Voltooid leven. Over leven en willen sterven. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.

BOEKBESPREKINGHans Peters - 57–1 (2019)

VOORVERTONING

Het boek is een onderzoeksverslag op fenomeno­logische grondslag. Dat wil zeggen dat de focus op het fenomenologische interview ligt, zijnde ‘...het verzamelen van concrete en gedetailleerde verhalen en ervaringen van bepaalde situaties en gebeurte­nissen’ (p. 9). De leidende vraag in auteurs onder­ zoek is: ‘Welke geleefde ervaring gaat er schuil ach­ter de uitdrukking dat iemand zijn leven voltooid vindt?’ (ibid). Van Wijngaarden vindt terecht dat voltooid leven geen absoluut feit is, maar ze pro­beert inzicht te krijgen in de manier waarop oude­ren voltooid leven ervaren.