Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Els van Wijngaarden (2016) Voltooid leven. Over leven en willen sterven. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.

BOEKBESPREKINGHans Peters - 57–1 (2019)

VOORVERTONING

Het boek is een onderzoeksverslag op fenomeno­logische grondslag. Dat wil zeggen dat de focus op het fenomenologische interview ligt, zijnde ‘...het verzamelen van concrete en gedetailleerde verhalen en ervaringen van bepaalde situaties en gebeurte­nissen’ (p. 9). De leidende vraag in auteurs onder­ zoek is: ‘Welke geleefde ervaring gaat er schuil ach­ter de uitdrukking dat iemand zijn leven voltooid vindt?’ (ibid). Van Wijngaarden vindt terecht dat voltooid leven geen absoluut feit is, maar ze pro­beert inzicht te krijgen in de manier waarop oude­ren voltooid leven ervaren.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.