Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Ad Kaptein (2018). Helende woorden. Romans over ziek-zijn. Delft: Uitgeverij Elmar

BOEKBESPREKINGHilde Libbrecht - 57–1 (2019)

VOORVERTONING

‘Helende woorden’ verwijst naar hoe literaire werken verschillende ziektes belichten en ons ver­mogen aanscherpen om morele nuances te onder­ scheiden, zo belooft de inleiding. Het is een bunde­ling van columns die Kaptein schreef als medisch psycholoog voor het (inmiddels ter ziele gegaan) tijdschrift Cicero van het Leids Universitair Me­disch Centrum waaraan hij verbonden is. Elke co­lumn ‘behandelt’ een ziekte. Niet minder dan 26 ro­mans van bekende auteurs uit de wereldliteratuur passeren de revue. Een overzicht in vogelvlucht...