Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Ad Kaptein (2018). Helende woorden. Romans over ziek-zijn. Delft: Uitgeverij Elmar

BOEKBESPREKINGHilde Libbrecht - 57–1 (2019)

VOORVERTONING

‘Helende woorden’ verwijst naar hoe literaire werken verschillende ziektes belichten en ons ver­mogen aanscherpen om morele nuances te onder­ scheiden, zo belooft de inleiding. Het is een bunde­ling van columns die Kaptein schreef als medisch psycholoog voor het (inmiddels ter ziele gegaan) tijdschrift Cicero van het Leids Universitair Me­disch Centrum waaraan hij verbonden is. Elke co­lumn ‘behandelt’ een ziekte. Niet minder dan 26 ro­mans van bekende auteurs uit de wereldliteratuur passeren de revue. Een overzicht in vogelvlucht...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.