Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Schuld en schaamte, CELEVT-congres 10 oktober 2018, Amersfoort

CONGRESVERSLAGHeidi Deknudt - 57–1 (2019)

VOORVERTONING

‘Schuld en schaamte’, hoe omvattend kan het zijn... Hoeveel valt erover te vertellen, maar hoe­ veel blijft ook onverteld... Deze dag is alleszins goed gevuld en biedt veel ruimte voor allerhande verhalen. Na een kort openingswoord van Martijne Rensen, de voorzitster, neemt Anton Hafkenscheid het als dagvoorzitter over. Ook hier een korte inleiding waarin hij stelt dat door de nadruk op klachtgericht behandelen mensen met vroegkinderlijk trauma te­ kort worden gedaan, omdat schuld en schaamte zo verweven zijn met de identiteit, dat het een andere aanpak vergt.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.