Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Vroeg Trauma, psychiatrische problematiek en suïcide

eerste landelijke trauma informed practice conferentie georganiseerd door CELEVT, 15 juni 2018, Amstelveen

CONGRESVERSLAGLies Bruggeman & José van Rossum - 57–1 (2019)

VOORVERTONING

Sinds 2012 zet het Centrum Late Effecten Vroeg­ kinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) zich in voor het vergroten en bundelen van kennis over multidisciplinaire integrale traumabehande­ ling. Ook timmert CELEVT aan de weg om het the­ma op de politieke agenda te zetten, zodat mensen van alle leeftijden de behandeling krijgen die ze no­dig hebben. Wij komen na een mooie wandeling door de Ui­ lenstede aan bij Het Nest, een gezellige en infor­mele gelegenheid waar de pakweg zestig bezoekers van dichtbij naar de sprekers kunnen luisteren en met hen in gesprek gaan. Sprekers uit verschillende disciplines die samen een breed palet bieden aan invalshoeken. Deelnemers komen grotendeels uit professionele hoek, ook zijn er enkele ervaringsdes­ kundigen. Er is een foto­expositie met portretten van slachtoffers met aangrijpende teksten...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.