Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Moderne devotie

COLUMNMarcel Gerrits Jans - 57–1 (2019)

VOORVERTONING

Focusing stamt uit de persoonsgerichte benadering die op zijn beurt uitgegroeid is uit het humanistische ideeëngoed. Zo heb ik ook mijn eigen roots waarmee ik steeds weer de verbinding zie tussen onze therapie-oriëntatie en het humanistisch-christelijke gedachtegoed uit mijn eigen geboortestreek, Salland, in de provincie Overijssel. Ik doel hier met name op de beweging Moderne Devotie (Devotio Moderna), al in 1374 gesticht door Geert Groote, de naamgever van de middelbare school waar ik mijn gymnasiumopleiding volgde. Het woord devotie sluit prachtig aan bij de toewijding die zowel psychotherapeuten kennen ten opzichte van hun vak, als de motivatie die onze cliënten hebben of waarin wij ze hopen te kunnen brengen, om de therapie tot een succes te maken.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.