Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Focusing-georiënteerde experiëntiële psychotherapie: een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek

Deel 2: Onderzoek naar microprocessen

ONDERZOEKÁrpi Süle - 57–1 (2019)

VOORVERTONING

In het vorige nummer werd het onderzoek naar macroprocessen in fo­cusing georiënteerde­ experiëntiële psychotherapie (FOT) besproken aan de hand van de publicatie van Krycka en Ikemi (Süle, 2018). Onderzoek naar macroprocessen bestudeert de link tussen focusing, de bedoelde verho­ging van het ervaringsniveau van de cliënt en het therapieresultaat over de therapie heen. Uit studies die uitgevoerd werden naar focusing, bleek dat er een positief verband te vinden is tussen een verhoogd ervaringsniveau (waar men via focusing probeert op in te werken) en positief therapiere­ sultaat. Dit verband is reeds ruimschoots aangetoond. Er is ook voldoende onderzoek om te concluderen dat het mogelijk is om cliënten te leren focus­sen en daarmee hun ervaringsniveau te verhogen en dat therapeuten die zelf focussen effectiever zijn in het helpe...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.