Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Ruben Mersch (2016). Waarom iedereen altijd gelijk heeft. Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij.

BOEKBESPREKINGLuc Roelens - 56–4 (2018)

VOORVERTONING

De auteur had aanvankelijk een ander boek voor ogen. Een boek dat wetenschappelijke bewijzen over de verantwoordelijkheid van menselijke activiteiten voor de huidige klimaatopwarming zou belichten. Hij ging ervan uit dat verspreiding van relevante informatie zou leiden tot ontvankelijkheid ervoor en tot attitudeaanpassing. Maar experimenteel onderzoek van de Amerikaanse rechtsfilosoof Dan Kahan heeft hem doen beseffen dat hij het niet juist voor had. Kahan en medewerkers hadden vastgesteld dat hun proefpersonen bijkomende feitenkennis kaderden binnen hun eigen overtuigingen. Het gevolg was dat inbreng van nieuwe kennis tijdens een confrontatie tussen uiteenlopende standpunten niet leidde tot een proces van convergentie. Integendeel, de nieuwe inzichten bleken aanleiding te geven tot sterkere polarisatie. Dit is natuurlijk geen bevreemdend...

 

door Luc Roelens

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.