Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Focusing-georiënteerde experiëntiële psychotherapie: een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek

Deel 1: Onderzoek van macroprocessen

ONDERZOEKÁrpi Süle - 56–4 (2018)

VOORVERTONING

In 2016 verscheen de tweede editie van Humanistic psychotherapies. Handboek of research and practice (Cain, Keenan & Ruben, 2016) waarin ook dit hoofdstuk over het onderzoek over de focusing georiënteerde psychotherapie staat. Alhoewel dit handboek vorig jaar uitgebreid besproken werd door Lietaer (2017), leek het de redactie van het tijdschrift interessant om dit hoofdstuk nu uitgebreid te bespreken als onderdeel van dit themanummer over focussen en over de nalatenschap van Gendlin. Dit hoofdstuk door Krycka en Ikemi kan beschouwd worden als de ‘state of art’ van de onderzoeksresultaten over focusing en behandelingsvormen die hierop gebaseerd zijn. Het onderzoek op dit domein kan opgesplitst worden in enerzijds het onderzoek naar macroprocessen en in anderzijds dat naar microprocessen. Onderzoek naar macroprocessen bestudeert de lin...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.