Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Van Wholebody Focusing tot Relational Wholebody Focusing

UIT DE PRAKTIJKLara Peumans & Katrijn Van Loock - 56–4 (2018)

VOORVERTONING

In deze bijdrage vertrekken we van de basisprincipes uit het wholebody focusing om zo te komen tot de nieuwe inzichten van het relational wholebody focusing. We gaan op zoek naar handvaten om deze basishouding concreet toe te passen in de praktijk. Eerst situeren wij wholebody focusing en de gelijkenissen/verschillen met focusing. We beschrijven de basishouding van gegrond aanwezig zijn bij je Zelf als deur naar contact met de ander. Maaike Afschrift (2018) vatte dit zeer treffend samen in de titel van haar artikel in dit tijdschrift: “Wat ik beteken voor de ander ontstaat vanuit de verbinding met mezelf”. Ten slotte hebben we aandacht voor de ontwikkeling van relational wholebody focusing. We beschrijven de verschillende stappen in het proces van relational wholebody focusing en geven een voorbeeld van de toepassing ervan in een focu...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.