Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Annie Nuyts & Lieve Sels (2017). Tussen mensen. Contextueel denken over relaties, familie en samenleving. Leuven: Lannoo Campus.

BOEKBESPREKINGAnnemarie Snijder - 56–3 (2018)

VOORVERTONING

De titel verbaasde me al vanaf het moment dat ik het boek ter recensie kreeg aangeboden. Wat bedoel je precies met het woord tussen? In het Egels is er bijvoorbeeld duidelijk een verschil tussen between (je bevindt je ergens tussen) en in-between, tussen jou en de ander is er een relatie. Dit laatste past beter bij de ondertitel die over het contextuele denken gaat binnen de theorie van Ivan Boszor- menyi-Nagy (2000). Zijn visie wordt onmiskenbaar gestuurd door de filosofie van Martin Buber (2010) waar deze filosoof zich buigt over het verschil tussen de Ik-Het en de Ik-Gij relatie. De schrijfsters Annie Nuyts en Lieve Sels zijn contextueel psychotherapeut, docent en supervisor in Antwerpen.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.