Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Marja Vink, Saskia Teunisse & Henk Geertsema (red.) (2016). Klaar met leven? Ouderen en het levenseinde in psychologisch perspectief. Houten: Bohn Stafeu van Loghum.

BOEKBESPREKINGBert Allemeersch - 56–3 (2018)

VOORVERTONING

In dit boekje van slechts honderd bladzijden wordt gepoogd, vanuit de klinische praktijk, inzicht te geven in wat de psychologie en de psycholoog aan ondersteuning kan bieden in het kader van het levenseinde. Het is geschreven om professionals in de zorg voor ouderen handreikingen rond het thema ‘Klaar met leven’ te bieden. Het is opgebouwd uit een achttal hoofdstukken. In de eerste hoofdstukken wordt een onderscheid gemaakt tussen het vredige levenseinde, het zelfgekozen levenseinde en het gevreesde levenseinde. Daarna volgt een uitwerking van het zelfgekozen en het gevreesde levenseinde. Facetten die apart worden besproken zijn: stoppen met eten of drinken, emotionele turbulentie bij de naderende dood, geloof en wanhoop in de laatste levensfase en omgaan met lijden in de laatste levensfase. De geïnteresseerde lezer kan meteen inzo...