Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verslag van het World Congress of Psychotherapy 'Psychotherapy, stronger through diversity', 7-9 juni 2018, Amsterdam

CONGRESVERSLAGPauline Borduin - 56–3 (2018)

VOORVERTONING

Het vierjaarlijkse World Congress of Psychotherapy werd dit jaar gehouden in hartje Amsterdam in het monumentale gebouw van de Beurs van Berlage. Er waren zo’n zestal keynote sprekers en een zeer ruime keuze in parallel-workshops die je kon volgen in de diverse historische zalen. Er waren circa 650 collega-psychotherapeuten aanwezig. Hoewel het brandalarm tweemaal vals afging en we ons met z’n allen in een rustige pas naar buiten troonden, heeft dit de goede gang van zaken nauwelijks beïnvloed. Er was een parallel voelbaar tussen wat er deze congresdagen gebeurde en de diversiteit in historie die het gebouw uitstraalt. Er zijn vroeger schippersbeurzen, graanbeurzen, goederenbeurzen en effectenbeurzen gehouden, ieder met hun eigen zalen. In deze zalen ontmoetten we tijdens deze da-gen de diverse stromingen binnen het vak van de psycho...