Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verslag symposium 'Doodswensen en de Psycholoog – stof tot reflectie', gehouden op 1 juni 2018 te Utrecht

CONGRESVERSLAGLies Bruggeman - 56–3 (2018)

VOORVERTONING

Terwijl ik sta te wachten op de trein die mij naar Utrecht zal brengen hoor ik het bericht dat deze niet rijdt vanwege “een aanrijding met een persoon”. Ik besluit om via Den Bosch te reizen. Kort nadat ik ben ingestapt komt een volgend bericht: de trein kan niet verder dan tot Houten rijden, omdat er “nog iemand voor de trein is gesprongen”. Ik krijg het er koud van. Wie waren deze mensen? Kenden zij elkaar? Hadden zij geholpen kunnen worden? Om een andere uitweg te zoeken? Hoop te vinden dat het leven voor hen leefbaar zou kunnen worden? Of geholpen te worden een zachtere dood te sterven? Tegelijkertijd houd ik me bezig met de vraag of ik nog iets van het symposium zou kunnen meemaken. Of dat ik het maar moet opgeven en mijn hele plan moet omgooien. Ik besluit om het erop te wagen en arriveer rond drie uur bij het Academiegebouw...