Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het optimaal benutten van emoties in de therapiesessie

Lars Auszra, Leslie S. Green­berg & Imke Herrmann (2013). Client emotional producti­vity – optimal client in­-session emotional processing in expe­riential therapy. Psychotherapy Research, 23, 732-746.

ONDERZOEKWies Verheul - 56–3 (2018)

VOORVERTONING

Er is tegenwoordig een brede concensus in het veld dat activeren van en werken met emoties van belang is voor therapeutische verandering. Maar hoe effectieve emotional processing er precies uit ziet binnen een sessie is nog niet volledig duidelijk. Binnen de experiëntiële traditie worden emoties als in de basis adaptief gezien. Er wordt actief gebruik gemaakt van de adaptieve functie van emoties en bij maladaptieve emoties wordt geprobeerd om nieuwe, adaptieve emoties toegankelijk te maken in respons op oude situaties. Bij ACT en op mindfulness gebaseerde behandelingen wordt eveneens het belang onderkend van het accepteren van pijnlijke emoties en richt men zich op het ver- anderen van de manier van omgaan met emoties. Bij een emotion focused benadering gaat men nog een stapje verder en gaat men ervan uit dat het juist activeren van de ...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.