Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Kiezen voor een kind

Het keuzeproces bekeken vanuit een existentiële invalshoek

UIT DE PRAKTIJKMarjolein Brusse & Nele Stinckens - 56–3 (2018)

VOORVERTONING

Een partner, een job, een huis en dan een kindje? Of twee? In onze huidige maatschappij is het een logische opeenvolging van de dingen des levens. Het gaat om keuzes die een grote impact hebben op ons bestaan en de invulling die we hieraan geven, maar die toch vaak met een relatief gemak worden genomen. Het gebeurt doorgaans gewoon: je neemt een volgende logische stap, je rolt van het een in het ander, het lijkt bijna of er niet echt een keuze gemaakt wordt. Dat wordt al snel anders als er afgeweken wordt van de volgorde. De keuze komt meer aan de oppervlakte. Zo ook bij mijn cliënte, met job en huis, zonder partner en met een keuze om te maken: Wil ik een kind? En zo ja, wil ik daar alleen voor gaan? Waar dit vroeger geen optie was, is het dat tegenwoordig wel. Technisch gezien is het als alleenstaande perfect mogelijk een kind te krijg...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.