Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Geweldpatronen de-escaleren: Emotionally focused couple therapy en partnergeweld

UIT DE PRAKTIJKJef Slootmaeckers & Lieven Migerode - 56–3 (2018)

VOORVERTONING

Geweld, een contra-indicatie voor EFT? Werken met koppels die vastzitten in sterk escalerende negatieve interactiecirkels kan overweldigend zijn voor de EFT-therapeut. Wat als de interactiecirkels uitmonden in geweld? Is EFT dan nog steeds aangewezen? Is het veilig genoeg om te werken aan emotionele verbinding bij koppels die slaags raken? Hoewel geweld lang gezien werd als een contra-indicatie voor relatietherapie en EFT (Johnson, 2004; Johnson et al., 2005), komt hier stilaan verandering in. Onder invloed van positieve klinische ervaringen en het zich verdiepend wetenschappelijk inzicht over de dynamieken van partnergeweld groeit het besef dat koppels met partnergeweld in vele gevallen wel bij een EFT-therapeut terecht kunnen (Johnson & Brubacher, 2016; Schneider & Brimhall, 2014; Slootmaeckers & Migerode, 2017). De overtuiging groeit...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.