Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Gesprekstherapie bij boulimia nervosa

Karsten Schützmann, Melanie Schützmann & Jochen Eckert (2010). Wirksamkeit von ambulanter Gesprächspsychotherapie bei Bulimia nervosa: Ergebnisse einer randomisiert-kontrolliertern Studie. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 60, 52-63.

ONDERZOEKRoelf Jan Takens - 56–2 (2018)

VOORVERTONING

Als men een gerandomiseerd klinisch onderzoek wil uitvoeren dient men te beschikken over een grote mate van frustratietolerantie, optimisme en doorzettingsvermogen. Bij zo’n onderzoek komen namelijk allerhande zaken om de hoek kijken die de onderzoeker op de proef stellen (Takens, 2003; Van Doesum & Takens, 2011). Denk alleen al aan de lastigheid van het samenstellen van een representatieve proefgroep van voldoende omvang en een daarmee te contrasteren vergelijkingsgroep of aan de ongewenste uitval van deelnemers, die aan de resultaten van het onderzoek vaak afbreuk doet. Met name aan het uitvoeren van RCT’s (Randomized Clinical Trials) op het gebied van psychodynamische en persoonsgerichte psychotherapieën kleven extra bezwaren, voortkomend uit de veelal langere duur van de behandeling, waarbij onderweg allerlei aanpassingen vanuit ...

 

SLEUTELWOORDEN

bulimia nervosa eating disorders RCT psychotherapy outcome

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.